Stranost bića. Prilozi fenomenološkoj ontologiji, IKZS, Sremski Karlovci/Novi Sad 2010 (str. 323)