Humanost stranog čoveka, IKZS, Sremski Karlovci/Novi Sad 2011. (str. 364)